Jak przekazywać krytykę?

Prawie nikt nie lubi krytyki działań, szczególnie negatywnie odbierane jest krytykowanie osoby, która włożyła dużo pracy i energii w konkretne zadanie. Pracodawcom ciężko jest skrytykować pracownika, jednak są sposoby, aby krytyka została odebrana pozytywnie, co wyjdzie na plus zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Do słowa krytyka często dodaje się przymiotnik „konstruktywna”, aby ta była mniej bolesna. Jest to odpowiednia forma, jednak są również inne sposoby na łatwiejsze przebycie takiej rozmowy. 

Feedback negatywny

Po pierwsze warto wspomnieć o zasadzie, że pozytywny feedback powinno się dawać publicznie, natomiast negatywny indywidualnie. Wszystkie negatywne opinie powinno się przekazywać osobno, aby rozmowa przeszła nie tylko płynnie, ale również w celu wyciągnięcia wniosków. Publiczne wytykanie błędów może nie prowadzić do dialogu, a jedynie kłótni i agresji z drugiej strony. 

Ważniejsze jest to jak mówimy, a nie co mówimy

Osoby „pochwalone” negatywnie czują, że ich praca została wykonana znacznie gorzej natomiast jeżeli krytyka przebiega w pozytywnej rozmowie bez spięć, pracownik czuje, że dał z siebie wszystko, jednak nie wystarczająco. W każdym bądź razie jego wysiłek został doceniony. Podczas tak ciężkich rozmów powinno się przekazywać krytykę z uśmiechem lub neutralnymi emocjami, na pewno jednak bez złości i uszczypliwości.

Krytyka z szacunkiem

Nie powinno się przekazywać pracownikowi feedbacku z pozycji władzy, a w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Naukowcy twierdzą, że tylko w takim przypadku jesteśmy w stanie przyjąć feedback w pełni i wyciągnąć z niego konkretne wnioski, które posłużą do poprawy pracy pracownika. Powinno się również opierać na faktach i odpowiednio uzasadniać każde krytyczne słowo. Zamiast mówić, że współpraca jest trudna – powiedz dlaczego i jak można to zmienić. 

Czy powinno się czekać z krytyką?

Niektóre przypadki powinno się załatwiać od razu, np. spóźnione wysłanie raportu. W większości przypadków natomiast feedback powinien być niezbyt późno, aby sytuacja nie została zapomniana, ale wspólnie przedyskutowana. Możliwe, że wszelkie niedopatrzenia i błędy są związane np. z przejściowa sytuacją prywatną. W takich przypadkach nie powinno się osądzać pracownika, lecz go wesprzeć w ciężkiej sytuacji, w szczególności, gdy jest to lojalny pracownik. 

Podsumowując – zawsze powinniśmy rozmawiać z pracownikiem w relacji przyjacielsko – partnerskiej. Nie powinno się traktować nikogo z góry, pamiętając, że firmę stanowią przede wszystkim pracownicy i to od nich zależy wynik.