Podróże służbowe w czasie pandemii COVID-19

Aż 80% osób podróżujących służbowo pracowników negatywnie odczuwa zastąpienie delegacji telekonferencjami. Jedna trzecia twierdzi, że brak lub minimalizacja możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami działa negatywnie na wydajność i efektywność ich pracy. Wszystkiemu winna jest pandemia COVID-19.

Badania wykonane przez firmę Collinson dowodzą, że brak lub ograniczenie delegacji do minimum negatywnie wpływa na pracę większości osób często podróżujących służbowo. Ponad 30% z grupy badanych stwierdza, że brak podróży służbowych obniżył produktywność ich działalności gospodarczych, a 28% informuje o niezdolności do efektywnego wykonywania swojej pracy. Wielu z badanej grupy nie wyobraża sobie kolejnych kilku lat bez powrotu do regularnych podróży służbowych i braku bezpośredniego kontaktu z klientami.

Wyniki tych badań wskazują, że mimo możliwości zastąpienia podróży służbowych przez wideokonferencje, wśród dużej liczby pracowników, których praca dotychczas cechowała się częstymi delegacjami, rośnie potrzeba powrotu do poprzedniego stylu pracy.

Wraz z chęcią powrotu do wcześniejszego stylu pracy delegowani pracownicy oczekują ochrony i wsparcia ze strony swoich pracodawców. Zakres ochrony – wg pracowników – powinien skupiać się jednocześnie na aspekcie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Przed pandemią COVID-19 ankietowani badania mieli zdecydowanie inne podejście do zdrowia, niż aktualnie:

  • 35% osób obawiało się negatywnego wpływu podróży służbowych na ich stan zdrowia psychicznego,
  • 23% pracowników twierdziło, że delegacje w większym lub mniejszym stopniu zwiększają ich poziom stresu,
  • 42% badanych nie czuło negatywnego wpływu podróży na ich stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Ponadto więcej niż połowa pracowników twierdziła, że pracodawca oczekiwał od nich, aby priorytetowo  utrzymywali możliwie najniższe koszty podróży, nie zważając na dobre samopoczucie pracowników.

Po wybuchu pandemii COVID-19 zmieniło się podejście pracowników w tej kwestii, co pokazują badania przeprowadzone przez firmę Collinson. Aktualnie prawie trzy czwarte pracowników (73%) deklaruje, że w przyszłości będzie bardziej dbało o stan swojego zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Parafrazując słowa Davida Evansa, dyrektora generalnego firmy Collinson, wyraźnie widać napięcie między ważnością podróży służbowych dla firm a opieką nad delegowanymi pracownikami. To dobry moment dla firm, które mogłyby spróbować zrozumieć oczekiwania ich pracowników wobec podróży służbowych i zwiększyć poziom wsparcia.